18 maj, 2015

InventiAir levererar projektanpassade fasadapparater

InventiAir har fått förtroendet att levereras fasadapparater till Kv Oxen Mindre.

InventiAir är teknikledande inom en innovativ ventilationsteknik, som kan mer än halvera behovet av tillförd energi.

Projektet ligger i centrala Stockholm och är på totalt 3 000 kvm som nu förses med en projektanpassad variant av fasadapparaten LONGUS.

– Projektanpassningen är dels för att underlätta montaget och utnyttja befintliga håltagningar i pelare och golv, dels för att kunna sänka trycket i systemet för att få ned energiförbrukningen, säger Petter Lundgren som arbetar i projektet tillsammans med Arcona. Vi halverar trycket från det planerade 150 Pa ned till mellan 60-80 Pa. Vår teknik gör detta möjligt i både kyl- och värmefall, på köpet erhåller vi dessutom en förbättrad luftutbyteseffektivitet och ett klart förbättrat inomhusklimat, fortsätter Petter.

InventiAir arbetar mycket med forskning kring energieffektiv ventilation. Tekniken skiljer sig från traditionell teknik genom att ventilationen och värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och på så sätt uppnår en verkningsgrad (luftutbyteseffektivitet) som är upp till dubbelt så hög som för traditionell omblandande ventilation.