25 januari, 2016

InventiAir på forskningskonferens i USA

Det svenska ventilationsbolaget InventiAir deltar vid ASHRAE’s konferens i Orlando, USA.

InventiAir har gjort sig välkänt på den skandinaviska marknaden för sin passion inom forskning och utveckling. Som ett led i detta fokus, deltar företaget vid den globala ventilationsorganisationen ASHRAE’s vinterkonferens, pågående mellan den 23 – 27 januari 2016. Konferensen samlar över 3000 personer från hela världen, som deltar i över hundratalet olika seminarium och debatter.

”InventiAirs rötter och teknik härstammar från forskningsvärlden och företaget kommer alltid ha ett djupt samarbete med forskare världen över. Jag är väldigt stolt över att så många namnkunniga forskare världen över, förespråkar effektivare metoder att distribuera luften i ett rum på. Det stärker InventiAir oerhört mycket.” – Martin Sellö, InventiAir

InventiAir utvecklar och tillverkar ett brett sortiment av ventilationsprodukter; från enkla tilluftsdon till komplicerade klimatprodukter. Företagets teknik och lösningar strävar efter att optimera distributionen av luften i rummet. De positiva effekterna är främst ett tydligt förbättrat inomhusklimat samt lägre energiförbrukning vid både kyl- och värmefunktion. Företaget har över 200 000 kvm av installerade referensprojekt i Sverige, Norge och Schweiz.

”Syftet att närvara på denna konferens är att insupa de senaste rönen från forskarvärlden, samt knyta värdefulla kontakter för våra kunder och samarbetspartner. InventiAir är ett bolag som leder utvecklingen inom vår nisch, det vill vi fortsätta att göra under många år.” – Martin Sellö, InventiAir

Mer om konferensen på: https://www.ashrae.org/membership–conferences/conferences/2016-ashrae-winter-conference