1 september, 2013

InventiAir lanserar film om effektiv ventilation

InventiAir är teknikledande inom en innovativ ventilationsteknik som kan mer än halvera behovet av tillförd energi.
Filmen visar hur tekniken fungerar samt förklarar skillnaden mot traditionell omblandande ventilation.

– Vi arbetar i en bransch som har stort produktfokus. Vi vill lyfta nivån och prata mer systemlösningar och energieffektiviseringar och då kompletterar den här filmen vårt dagliga arbete mycket bra. Vi gör nu också en internationell satsning och då blir det lättare för alla att ta till sig tekniken, säger Petter Lundgren som ansvarar för företagets marknadsföring och försäljning.

InventiAir arbetar mycket med forskning kring energieffektiv ventilation. Tekniken skiljer sig från traditionell teknik genom att ventilationen och värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och på så sätt uppnår en verkningsgrad (luftutbyteseffektivitet) som är dubbelt så hög som för traditionell omblandande ventilation.