4 mars, 2013

InventiAir öppnar kontor i London

InventiAir gör entre på den Engelska marknaden med ett nyöppnat kontor i centrala London.

LoDetta kontor drivs av londonsvenskarna Arvid Trolle och Jakob Kjellberg, tillsammans med Vinit Sahni. Kontoret öppnas i samband med invigningen av EcoBuild 2013 och det nybildade samarbetet med InventiAir’s lokala partner PropertyServe Ltd. Samarbetet kommer innefatta teknik, projektledning och distribution i hela Storbritannien.

De första projekten är redan igång och teamet har byggt upp en stor pipe-line.