26 oktober, 2012

Lindabchef förstärker InventiAir

Den tidigare försäljningschefen för Ventilation Comfort på Lindab Sverige AB, Petter Lundgren, förstärker InventiAirs organisation. Företaget är teknikledande inom en innovativ ventilationsteknik som kan mer än halvera behovet av tillförd energi.

Företaget grundades av Martin och Bengt Sellö 2009. Bengt har under mer än 40 år bidragit med produkter som i dag är dominerande på marknaden. Martin Sellö, VD säger:
– Vi är oerhört glada att knyta Petter till vårt organisation. Hans kunskap och mångåriga erfarenhet från branschen kommer att vara mycket värdefull för vår fortsatta expansion.

InventiAir har sedan starten arbetat med forskning och utveckling i egna labb men också via ”riktiga” projekt ute på marknaden. Tekniken skiljer sig från traditionell teknik med att ventilationen och värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och på så sätt uppnår en luftutbyteseffektivitet (verkningsgrad) som är i det närmast dubbelt så hög som för traditionell omblandande ventilation.

– Hela ventilationsbranschen har under många år gått den enkla vägen med en ventilationsteknik som varit ”good enough”. Fokus har legat på att förfina och förbättra produkterna och styrsystemen istället för att gå på huvudproblemet som har varit en teknik med låg verkningsgrad säger Petter Lundgren, som tillträtt under september månad.

– InventiAir är nu mogen att ta nästa steg i sin utveckling och jag är mycket glad och inspirerad att få bidra i utvecklingen av tekniken och ta hela branschen till nya höjder, säger Petter Lundgren.