2 augusti, 2022

Funktion i toppklass

Nybyggda Planiaskolan i Nacka i Stockholm erbjuder plats för 750 elever, från förskoleklass till årskurs nio. Klassrummen ventileras effektivt med InventiAirs Tubus Wall.

Hälsa är en del av huvudmannen Jensens koncept och flera möjligheter till fysisk aktivitet har skapats på Planiaskolan, som en egen idrottshall, “aktiv” skolgård och närhet till naturen. Var om inte här passade InventiAir som leverantör av ventilation? Frisk inomhusluft är, som de flesta vet, avgörande för koncentrationsförmåga, prestation och välbefinnande. Med andra ord: är ventilationen bra, ökar chansen att studieresultaten blir bättre – något som Jensen har stort fokus på.

Om Planiaskolan

I början av projektet uttrycktes vissa tveksamheter angående ventilationens effektivitet. Skulle tilluften nå alla elever i rummet, när donen satt på väggen? Skulle det bli kortslutning eftersom frånluftsdonen var placerade på samma vägg som tilluftsdonen? Svaret är att ventilationen fungerade utmärkt. Den inkommande luften hölls samman och stannade i rummet, utan att försvinna ut direkt. Det kunde vi visa tydligt med ett röktest.

SE FILM ”RÖKTESTET”

Trots att tilluften var isoterm – lika varm ute som inne – fungerade alltså Tubus Wall utmärkt med sin dysteknik som baseras på InventiAirs unika och innovativa teknik med samverkande jetstrålar.

Vår teknik och våra produkter är väldigt effektiva och passar utmärkt i klassrum. Vi är därför mycket nöjda med att ha försett ytterligare en skola med toppklass-ventilation!