15 juni, 2022

Ventilation på rumsnivå

Se på klippet (14 minuter) från Nordbygg 2022, där InventiAirs  Petter Lundgren talar om vikten av en hög verkningsgrad på ventilationen. Friska upp minnet när det gäller begrepp som luftutbyteseffektivitet, ventilationsindex, vistelsezon. När den bästa luften når fram till människorna i rummet fungerar ventilationen, men hur vet vi att den gör det? Hur mäter vi det och vilka krav på frisk luft inomhus finns det?

Petter har över trettio års grundlig erfarenhet av ventilationsbranschen och är ett välkänt namn i ventilationskretsar. Han vet alltså vad han pratar om och gör det med stort engagemang. För bättre luft inomhus är en kärnfråga inte bara för InventiAir och branschorganisationen Svensk Ventilation utan också för alla som inser vad det gör med oss människor att vi tillbringar 9o procent av vår tid inomhus. Hög luftutbyteseffektivitet är A och O för människors välmående, prestationsförmåga, minskad smittspridning och långsiktig hälsa. Timo Rinnevuo har illustrerat presentationen.

Petter Lundgren om ventilationens verkningsgrad på rumsnivå