12 februari, 2021

Bättre luft i skolan med InventiAir

Ren luft och en effektiv ventilation är otroligt viktig för människor i alla typer av byggnader. Likaväl är det ingen hemlighet att luften i många skolor runtom i Sverige är alltför dålig.

Underdimensionerad eller föråldrad ventilation i kombination med många elever i klassrummen kan göra att personal får svårt att fokusera på rätt saker och att elever får svårt att tillgodogöra sig undervisningen. Det kan ta flera år innan symptomen på undermålig ventilation visar sig i bland annat form av huvudvärk, trötthet, slemhinnebesvär, hud- och ögonproblem.

Det är nog inte många som skulle godta att luften på sin arbetsplats är så dålig att den ger huvudvärk. Men barnen och lärarna har inget val.

– Att ventilera skolor väl innebär en extra utmaning. Här samlas många personer per ytenhet och det ställer extra höga krav på hur luften ska tillföras för att få rätt funktion. Hög persontäthet innebär starka uppåtriktade konvektionsströmmar som i många fall motverkar tilluftens möjlighet att nå eleverna, då luften tillförs via takdon. De flesta skolor har heller inte kyld tilluft, vilken försvårar det ytterligare, säger Petter Lundgren på InventiAir.

Distributionen av luften är nyckeln

InventiAir har under flera år, med lyckat resultat, installerat ventilationen i många skolor, med en ökning under senare tid. Nyckeln heter luftdistribution. Genom att ta in tillräckligt med renad utomhusluft och effektivt distribuera den dit den behövs – till människorna i rummet – samt därefter föra bort den förbrukade luften innan den når andra i rummet, optimeras ventilationen. Människorna i rummet får tillräckligt med syre medan partiklar, gaser och virus transporteras ut.

– Jag tror att Coronapandemin har fått upp ögonen på många. God ventilation är generellt, men framförallt i skolor, väldigt viktig av flera anledningar. Vår teknik och våra produkter kan dessutom hjälpa till att minska smittspridningen, det är det inte alla som vet, säger han. 

När InventiAir först utvecklade och testade sin innovativa teknik för många år sedan var det för just skolor. Även om företaget har utvecklat nya produkter under åren är det fortfarande principen att få den friska luften ned till golvet, så att värmekällan (människorna) drar till sig luften, som styr. Tekniken kallas samverkande jetstrålar och InventiAir har förfinat den med hjälp av datorsimuleringar och mätningar. Jämfört med omblandande ventilation kan man generellt minska tilluftsflödena med upp till trettio procent.  

– InventiAir har en massa kunskap om hur man får ventilationen att fungera bäst. I skolor använder vi våra ursprungsprodukter som ofta distribuerar luften längs väggarna. Problemen med traditionell omblandande och deplacerande ventilation har tagits bort, säger Petter.

Ingrid Westman på byggentreprenörföretaget Friendly Building använder sig alltid av InventiAir. Hon har en bakgrund som miljöförkämpe och ingenjör och hade tröttnat på tomt prat om miljövänliga lösningar, samtidigt som lite eller ingenting hände i praktiken. Därför bildade hon Friendly Building 2012.

Ingrid Westman, Friendly Building.  Foto: Ingrid Westman

 

God luftkvalitet och energibesparingar

Friendly Buildings grundläggande idé är att bygga miljövänliga, energisnåla hus – en tanke som går hand i hand med InventiAirs vision om god luftkvalitet och energibesparingar, säger hon.

-Jag har InventiAir i alla mina projekt. Det är ett innovativt företag som ser till nyttan med ren luft och som tänker utanför boxen. InventiAir tänker grönt och energisnålt i kombination med sin passion för bra inomhusluft. Det är den typen av företag jag vill gynna, som ser nytta och effektivitet som viktiga värden.

Dagens regler kring ventilation av byggnader mäter fel sak. Reglerna kräver en viss mängd luft och ser inte till luftens kvalitet, fortsätter hon.

– Det bästa för både människor och klimatet vore om man såg på luftens kvalitet istället. Då skulle stora mängder energi kunna sparas, för ventilationen står för ett extremt högt energiuttag i byggnader. Den dagen man inser slöseriet med luft och ändrar reglerna är det enkelt att minska flödena, med bibehållen luftkvalitet.

Skolor där luften gör skillnad

Ett av alla skolprojekt som InventiAir har levererat är passivhuset Skapaskolan i Huddinge söder om Stockholm. Denna F-9-skola är utformad utan traditionella rektangulära klassrum med skolbänkar. Undervisningen sker i små och stora grupper. Tempererad tilluft distribueras ut från InventiAirs takdon som placeras nära vägg. Tilluften når långt ut till brukarna i lokalen. 

Katrinelundsgymnasiet i Göteborg gjorde nyligen en studie där olika ventilationslösningar jämfördes i tre klassrum. I klassrummet där InventiAirs teknik och produkter placerades fungerade det bäst.

– Det var inga klagomål, varken på att det var för varmt, för kallt eller dålig luft, säger Therése Thern på InventiAir.

Andra skolor där InventiAir har optimerat inomhusmiljön är bland andra den nybyggda Bläseboskolan i Hjällbo (F-9) – en C-formad trevåningsbyggnad på 10 000 kvadratmeter och nya Skogomeskolan i Göteborg. Det går också utmärkt att installera InventiAirs teknik och produkter i äldre skolor, vilket Wendesgymnasiet i Kristianstad och Pilgårdsskolan i Helsingborg är exempel på.

Skapaskolan i Huddinge. Foto: InventiAir

 

 

FAKTA

Arbetsmiljön i skolan
Två miljoner barn och mer än tjugotusen anställda tillbringar majoriteten av sin vakna tid i skolans inomhusmiljö. Det är därför viktigt att inomhusluften fungerar tillfredställande så att arbetsmiljön blir god och risken för miljörelaterad sjukdom minskar. En stor andel av Sveriges befolkning har allergi eller annan överkänslighet som utvecklas eller förvärras på grund av dålig inomhusmiljö. Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa (OBO) kopplas till dålig inomhusmiljö och har accelererat de senaste åren, ofta i skolbyggnader byggda på 70- och 80-talet där inomhusmiljön är som sämst.

Källa: Svensk Ventilation

 

Luftströmmar
InventiAirs teknik bygger på effektivt luftutbyte, att strömningskraften hos tilluften är så stor att den får auktoritet över de termiska luftrörelserna i rummen. Tekniken kallas samverkande jetstrålar och har studerats empiriskt i kontorsbyggnader och skolsalar. Den använda, ”förorenande” luften från människors andedräkt och andra värmekällor söker sig uppåt mot taket och lämnar rummet effektivt. Människorna uppfattar rumsluften som frisk – och den är frisk. Utskiftningen av rumsluften och tilluften kan optimeras med det digitala verktyget CFD. Mätningar från University of Reading i England och mätningar gjorda vid Gävle Högskola är samstämmiga när det gäller den höga effektiviteten hos samverkande jetstrålar.

Källa: InventiAir