3 maj, 2021

Byggnadsstandard med InventiAir

Vill du att din fastighet ska nå WELL Platina?

WELL är en byggnadsstandard som sätter fokus på människorna inuti byggnaden. Det samma gör InventiAir. WELL gynnar människors välbefinnande inomhus genom riktig utformning, rätt konstruktion och drift och en optimal interaktion människa-byggnad. För att uppnå högsta certifieringsklass krävs ett visst antal poäng. InventiAir kan bidra med många av dessa poäng för att du som fastighetsägare ska kunna nå Platina-nivå.

WellCertifiering_2021