10 november, 2017

Flertalet fina butiksreferenser

Sommaren 2016 installerades InventiAirs ventilation i Mulberrys nyöppnade flaggskeppsbutik på Birger Jarlsgatan 17 i centrala Stockholm. Efter det, kan vi rada upp med en mängd fina butiksreferenser! I centrala Stockholm har vi, förutom Mulberry, installerat ventilation i butiker som Bottega Veneta, Celine, North Face och Norröna, där vi upplevt ett starkt positivt gensvar.

Butikslokaler består generellt av stora öppna ytor med högt till tak, och kan därför vara svåra att ventilera på ett effektivt sätt. Antalet människor som vistas i lokalen, dvs värmelasterna och ventilationsbehovet, kan variera kraftigt mellan olika tidpunkter, vilket är ytterligare en orsak till att det ställs höga krav på ventilationssystemets flexibilitet, effektivitet samt luftkvalitet. Luftkvalitet och temperatur är två viktiga faktorer för hur effektivt personalen arbetar samt vilken butiksupplevelse kunden får. Detta har en direkt inverkan på hur länge kunden väljer att vistas i butiken samt hur motiverade dem blir att fortsätta konsumera.

– Varför passar InventiAir-tekniken så bra i butikslokaler?
InventiAirs produkter skapar en stratifierande ventilation där ventilationen och de termiska stigkrafterna tillåts samverka. Friskluften tillförs där människorna vistas och den förorenade, varma luften tillåts stiga mot taket och förs bort via frånluften. Detta innebär att 30-40% mer överskottsvärme kan föras bort från rummet än traditionellt omblandande ventilation, samt att en effektivare borttransport av föroreningar och andra kontaminationer förbättrar luftkvalitén avsevärt.

• Lägre kyleffektbehov beroende på mindre rumsvolym att kyla för att uppnå rätt temperatur i vistelsezonen
• Stratifierad temperaturskiktning ger ökad kyleffekt med större temperaturdifferens både mellan tilluft och frånluft, samt mellan köldbärare och inducerad luft
• Lägre temperatur i vistelsezon med riktad kyleffekt och stratifierat inneklimat även vid samma medeltemperatur i lokalen
• Självförstärkande klimatlösning då högre belastning skapar en större skiktning vilket ger högre kylkapacitet
• Hög ventilationseffektivitet med riktad tilluft och kyleffekt, minskar både ventilationsbehov och energianvändning

Vid omblandande ventilation minskar ventilationseffektiviteten och kyleffekten avsevärt, då tilluften genom omblandning får låg vertikal drivkraft i relation till den stigande varma luften från internlasterna. En stor nackdel med omblandande ventilation är att den varma och förorenade luften inte kan stiga till den högt placerade frånluften och föras bort effektivt, istället beblandas partiklar, föroreningar och varm luft med den friska tilluften.

https://inventiair.se/lokaler/butiker/