2 april, 2017

InventiAir skapar perfekt inneklimat i Göteborg

Lokalförvaltningen i Göteborg har genomfört en studie av olika ventilationslösningar på Katrinelundsgymnasiet. InventiAirs tilluftsdon Tubus fick ett utmärkt testresultat och det upplevda inneklimatet beskrevs som perfekt med nära 100 % nöjdhet.

För att utvärdera olika ventilationslösningar genomförde Lokalförvaltningen i Göteborg en pilotstudie på Katrinelundsgymnasiet i Göteborg. Tanken var att i flera klassrum med likartade förutsättningar direkt kunna jämföra konsekvenserna av olika produkter och lösningar.

Testerna visade att InventiAirs tilluftsdon Tubus med en stratifierande (skiktande) ventilationsprincip fick ett mycket bra resultat. Enkätundersökningen gällande det upplevda inneklimatet bland elever och lärare visade att det upplevdes som i stort sett perfekt med nästan 100 % nöjdhet och mätningarna av ventilationsindex (koldioxidkoncentration i vistelsezonen i relation till nivån i frånluften) visade att Tubusdonen är mycket effektiva i jämförelse med traditionell omblandande ventilation.

Syftet med utvärderingen var att underlätta för Lokalförvaltningen i framtida kravställande, med det övergripande målet att förbättra inneklimatet i de fastigheter som förvaltas. Med kunskapen från studien kan Lokalförvaltningen ge tydliga riktlinjer och bistå med kompetens för att skapa bästa möjliga inneklimatlösningar, med nöjda brukare och låga driftkostnader.

Läs mer om studien och InventiAir på

https://inventiair.se/Referenser/katrinelundsgymnasiet/