8 februari, 2015

InventiAir ökar sitt samhällsansvar

I takt med företagets starka tillväxt, ökar nu InventiAir sitt samhällsansvar och sponsrar välgörenhetsorganisationen Hand in Hand i ett två års långt projekt.

Projektet genomförs tillsammans med 34 donatorer/företag från entreprenörsnätverket Founders Alliance. Totalt stöttar gruppen över 4 byar i Kenya, som genom Hand in Hands regi genomför utbildning och finansiering av entreprenörer, företrädesvis kvinnor.

Så här kommenterar InventiAirs VD, Martin Sellö, företagets ökade intresse för samhällsansvar:

”Egentligen är det ganska enkelt, entreprenörer tycker om att stötta entreprenörer. Det är därför vi delar med av oss erfarenheter och jobbar tillsammans genom nätverk i Sverige. InventiAir har senaste året haft en fantastisk utveckling med ökad försäljning mot våra nuvarande kunder, samt stark tillströmning av nya kunder. Redan från bolagets start har vi haft en vision om att växa med ansvar. Med InventiAirs projekt tillsammans med Founders Alliance och Hand in Hand fullföljer vi nu visionen. Projektet är superspännande och är baserat på att bekämpa fattigdom genom att skapa förutsättningar för entreprenörsskap i Kenya. Initialt genom utbildning och senare genom mikrolån, allt för att bygga en långsiktig tillväxt.

InventiAir fungerade som initiativtagare till projektet mellan Founders Alliance och Hand in Hand, som hittills fått 34 entreprenörer att ansluta sig. Detta är ett fantastiskt resultat och vi kommer därför gå ut till en bredare grupp av entreprenörer. Jag är övertygad om att flera entreprenörer i Sverige tycker om att stötta entreprenörer i Kenya. Därför kommer jag alltid ha tid i min agenda för att prata om projektet och våra erfarenheter.”

Martin uppmanar flera entreprenörer och företagare att öka sitt samhällsansvar. Under januari månad var Martin och ytterligare en representant från Founders Alliance på plats i Kenya för att besöka byarna. Genom organisationen Hand in Hand Eastern Africa rapporterades det att över 100 nya verksamheter har skapats enbart i en by. Med erfarenheter från tidigare projekt i Kenya skapas ca 300 nya företag per by genom projektet och hittills har över 70 000 personer sysselsatts i landet, detta genom organisationen Hand in Hands förtjänst.

InventiAir, utvecklar och tillverkar ventilationsdon och klimatprodukter, med fokus på inomhusklimat och energibesparing. Företaget har blivit erkänt både för sin djupa kompetens, samt snabba arbetssätt att ta fram både standardprodukter och projektrelaterade lösningar, till alla typer av projekt.

Information om Hand in Hand finns på http://handinhand.nu
Information om InventiAirs CSR projekt finns på http://inventiair.com/se/traffa-inventiair/csr-samhallsansvar
Information om Founders Alliance finns på http://www.foundersalliance.com