18 november, 2020

Pressmeddelande: Svensk innovation kan bidra till minskad smittspridning av Covid-19

Det svenska greentechföretaget InventiAir har genom forskning förfinat ventilationens effektivitet inomhus. Mer av den dåliga luften förs bort och mer av den rena luften når fram dit den behövs – till människorna i rummet.

– Effektivare ventilation gör att även väldigt små partiklar i utandningsluften, som virus och gaser, hindras från att nå fram till andra människor som vistas i samma rum, säger Martin Sellö, vd och grundare av InventiAir.

Forskning visar att genomtänkt luftdistribution minskar spridningen av Covid-19 inomhus. Dessutom gynnar ren luft människors produktivitet och hälsa generellt. InventiAir har tillsammans med Högskolan i Gävle mätt hur utandningsluften sprider sig kring olika arbetsplatser i ett rum. Det visar sig att med InventiAirs teknik förs två tredjedelar mer av utandningsluften bort, jämfört med ett konventionellt ventilationssystem.

– Ventilationen inomhus har en betydande roll när det gäller att inte sprida de riktigt små partiklarna vidare. Bra ventilation består av att få fram maximalt med oanvänd luft till personerna i rummet och att sedan föra bort så mycket som möjligt av den använda luften, säger Martin Sellö.

I sitt eget testlaboratorium i Bromma mäter InventiAir hur partiklar, VOC (utsläpp från kemiska ämnen) och gaser rör sig i rummet. Målet är att förstå hur den tillförda luften mest effektivt kan föra bort den förbrukade luften – och därmed minska smittorisker bland människor som umgås länge och nära varandra i en lokal.

– Sverige anses vara världsledande inom ventilation av byggnader och ett ökat fokus på detta område kan vara en av flera nycklar för att dämpa spridningen av framtida pandemier. Det behövs en djupare förståelse och kunskap kring ventilationens roll och det vore fantastiskt om vi, och fler med oss, fick ökade resurser för att forska mer djupgående på hur luftens innehåll cirkulerar och sprids inomhus, säger Martin

Fakta: InventiAir grundades 2008 och har rötterna i svensk forskning som bygger på mätningar och simuleringar med hjälp av superdatorer. Tekniken bidrar till att öka verkningsgraden på ventilationssystemet, med bättre luft inomhus och lägre energikostnader som resultat. Med InventiAirs produkter optimeras distributionen av den rena oanvända luften till oss människor och den förbrukade luften cirkuleras i mindre omfattning tillbaka. Detta är möjligt tack vara en unik distribution av luften från företagets produkter, som inte späder ut luften i lika stor utsträckning som konventionell ventilation.