3 oktober, 2022

Prestigeprojekt med dolda installationer från InventiAir

Det exteriört och interiört storslagna och kulturmärkta fyravåningshuset från 1800-talet ligger centralt i Stockholm vid Gustav Adolfs torg, med utsikt över Slottet och Kungsträdgården. Dold ventilation är ett krav när lokalerna byggs om till kontor.

Takhöjden är imponerande. Stuckaturer, franska balkonger och oregelbundna vinklar ackompanjerar det praktfulla intrycket. Både Riksantikvarieämbetet och hyresgästen vill ta vara på husets estetiska kvaliteter och därför krävs osynliga installationer.

Huset, i fastigheten Jakob Mindre, är värnat av Riksantikvarieämbetet, vilket innebär en betydande utmaning för alla från byggare till installatörer. Bland annat måste innertaken lämnas orörda och det är förbjudet att borra i vissa väggar. Samtidigt behöver varje rum effektiv ventilation och kyla. Det är InventiAir som har tagit fram lösningar för alla olika rumstyper – konferensutrymmen, arbetsplatser och gemensamhetsytor – tillsammans med Metator och HH Ventilation. Alla ventilationslösningar är dolda, till exempel svävande under tak eller som kylbafflar i bänkar under de vackra innertaken.

VVS-Forum har lyft projektet och InventiAir i sitt senaste nummer. Läs hela artikeln här.

Arbetena i den ståtliga gamla byggnaden väntas vara färdiga i början av 2023.