Fasadapparat Longus 20 oktober, 2017

Scandic öppnar ett nytt signaturhotell

På Brunkebergstorg, i hjärtat av Stockholm, har Scandic öppnat ett nytt signaturhotell för urbana upptäckare där välbefinnande och gemenskap står i centrum. Downtown Camper by Scandic, forna Sergel Plaza, har under 2016/2017 genomgått en helomvandling. De 494 naturnära hotellrummen kommer vara försedda med ventilation i världsklass!

Fastigheten hade sedan tidigare en ventilationslösning med försörjning av ventilation och värme vid fasad, vilket var en bidragande orsak till varför beställaren föredrog en lösning med fasadapparater. InventiAir kunde leverera en fasadapparat med bra funktion och låga drivtryck, vilket direkt var en avgörande faktor till att valet föll på InventiAirs lösning – med fasadapparaten Longus kunde man sänka trycket från 200 Pa till 80 Pa och med bättre inomhusklimat på köpet!

Longus är särskilt utvecklad för att klara låga drivtryck och arbetar mellan 30-120 Pa med bibehållen funktion. Att sänka drivtrycket och samtidigt göra det möjligt att reducera den tillförda luftmängden, skapar förutsättningar för stora energibesparingar – med bibehållet eller förbättrat inomhusklimat för hyresgästerna.

https://inventiair.se/Referenser/scandic-plaza-sergelstorg/