12 april, 2022

”Uppdrag granskning – hållbarhet” utfört

En av InventiAirs fyra grundstenar är hållbarhet. Vi har en miljöpolicy – och en tydlig hållbarhetsprofil. Nu har vi dessutom satt fingret på hur InventiAir som bolag kan bidra till en hållbar framtid.

FN har satt upp 17 globala mål för ett hållbart jordklot. Överordnat handlar målen om att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. För att göra målen hanterbara är de uppdelade i ett antal underkategorier.

Under mars månad har InventiAir, tillsamman med Almi, arbetat för att komma fram till hur vi som bolag bäst kan bidra när det gäller långsiktig hållbarhet, kopplad till FN:s globala mål i Agenda 2030.

Genom att bryta ned kategorierna och se igenom vad som är genomförbart inom ramen för företagets verksamhet – och var vi kan göra störst nytta – har vi kommit fram till fyra målområden.

Pdf om InventiAirs målområden

Utgångspunkten för arbetet har varit ISO 26000, en internationell standard för organisationers samhällsansvar. Att växa hållbart som företag bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Dessutom blir vi ännu tydligare med att vi helt från början är ett gröntänkande bolag, med mål att hushålla med jordens resurser.

 

 

Läs mer om de globala målen