17 mars, 2022

Upplev osynliga Catalus!

Efter en tids internt utvecklingsarbete lanserar InventiAir stolt Catalus, ”den osynliga”. Catalus är en kraftfull tilluftsbaffel för dolt montage.

-Vi såg ett behov av dolda lösningar, där varken plåt eller perforering är synliga. Catalus är den första produkten från InventiAir som är fullständigt dold ovan undertak. Vi har inte gett avkall på vare sig prestanda eller upplevt inneklimat och har lyckats skapa en produkt som jag tror kommer att bli mycket populär framför allt i byggnader med höga krav på estetik, säger Petter Lundgren, huvudansvarig för utvecklingsarbetet med den nya produkten.

Catalus, ”den osynliga” skapar ett utmärkt och energieffektivt inomhusklimat med sin stratifierande ventilationsprincip.  Om Catalus monteras dold ovan undertak tar sig luften in i rummet via spalter mellan vägg och tak.  Baffeln kan också monteras bakom en platsbyggd inklädnad på vägg eller i tak.


Förutom den stora fördelen att kunna integreras ovan undertaket är Catalus, med sitt lilla format, sin höga kapacitet och breda arbetsområde skapad för att alltid prestera maximalt. Foto: InventiAir

 

Läs merProduktsidan om “den osynliga” tilluftsbaffeln Catalus