Fasadapparat Longus, Tilluftsdon TubusWall 11 oktober, 2017

Världens första IKEA-varuhus i Älmhult

1958 invigdes världens första IKEA-varuhus i Älmhult. Varuhuset har idag byggts om och den 30 juni 2016 öppnades där världens första IKEA-museum – en resa genom tiderna och berättelsen om Ingvar Kamprads miljardimperium. I denna historiska miljö kan besökarna njuta av både IKEA-nostalgi och ett inomhusklimat signerat InventiAir.

Projektet med IKEA-museet mötte en hel del utmaningar. För att inte vara ett störande element i besökarnas upplevelser av museets innehåll, önskade därför IKEA att fastighetens installationer skulle exponeras så lite som möjligt. Installationerna skulle även klara de uppsatta kriterier som gällde för att få projektet miljöcertifierat.

Det var Bengt Dahlgren i Helsingborg som fick uppgiften att lösa ventilationsutmaningarna i det totalt 7 000 kvm stora museet. Efter ett inledande möte med Dag Wallin på InventiAir, där samtliga behov i projektet klargjordes, kunde en lösning snabbt presenteras. Lösningen var en projektanpassning av produkten Maximus för installation i väggarna (”Fat Walls”). Maximus kan i detta utförande temperera luften och sedan tillföra den till rummet och oss människor via spalter i nederkanten av donet. För att klara de andra utrymmenas behov, föreslogs även golvmontage av Maximus, bakkantsdonet Wall samt Tubus.

Sammanlagt levererade InventiAir ca 350 produkter till IKEA-museet. Samtliga produkter från InventiAir ser till så att friskluften snabbt och effektivt hamnar i vistelsezonen, samtidigt som använd och smutsig luft effektivt avlägsnas. InventiAirs teknik skapar en energieffektiv lösning som minskar behovet av tillförd friskluft utan att tumma på inomhusklimatets kvalité.