20 oktober, 2020

Vems luft andas du in när du jobbar?

Många studier visar att bra ventilation är viktig för produktiviteten och hälsan. Nu finns en svenskutvecklad teknik, baserad på forskning, som kanske kan hjälpa till i kampen mot Covid-19.

– Optimal ventilation består av att föra fram ren och oanvänd luft till personerna i rummet, för att sedan föra bort så mycket som möjligt av den använda luften från dem, säger Martin Sellö på det svenska greentechföretaget InventiAir. Företaget med rötterna i svensk forskning har vuxit snabbt de senaste åren och deras teknik finns installerad i över 800 referensprojekt.

Vi människor andas ut kontaminerad luft som påverkar andra människor i närheten via luftströmmar. Tillsammans med Högskolan i Gävle har InventiAir vetenskapligt mätt hur utandningsluften sprider sig kring olika arbetsplatser i rummet inomhus.     

– Vi ser att mängden utandningsluft som påverkar personer på de andra arbetsplatserna i lokalen är så låg som en tredjedel med InventiAirs teknik, jämfört med ett konventionellt ventilationssystem, säger han.

Frågan är: kan InventiAirs teknik hjälpa till i kampen mot covid-19?

– Det är tänkbart, eftersom det är effektivare att föra bort de riktigt små partiklarna från rummet än att filtrera dem. Men det behöver definitivt forskas mer på i hur hög grad det går att påverka hur luften distribueras. Här måste forskarmiljön få större möjligheter, påpekar Martin.

Fakta
Sjukdomen covid-19 orsakas av ett coronavirus, SARS-CoV-2. Vetenskapliga studier visar att viruset sprids lättare inomhus än utomhus, när många människor vistas samtidigt på en begränsad yta. SARS-CoV-2 är i huvudsak droppburet men kan också spridas som aerosoler som är mycket små och lätta och därför inte faller till marken lika fort som droppar. Att föra bort dessa luftburna partiklar med luftströmmar (t. ex vädring) framhålls som en lyckad åtgärd i ett japanskt experiment, gjort av NHK.

Text: Susanne Ringheim Kilje