11 april, 2022

Hållbarhetsarbete färdigt!

Pdf:en innehåller en sammanfattning av vilka punkter InventiAr fokuserar på under Agenda 2030, det vill säga FN:s globala hållbarhetsmål.

PDF Läs mer om vårt hållbarhetsarbete