11 april, 2022

InventiAir och byggnadscertifieringen Well

I detta dokument har vi sammanställt vad WELL står för, hur byggnader certifieras enligt WELL och hur InventiAir kan bidra för att uppnå höga WELL-poäng.

PDF InventiAir Well