Undangömd men effektiv ventilation

Tilluftsbaffel Catalus kan monteras helt dold ovan undertak där luften tar sig in i rummet via spalter mellan vägg och tak, eller på vägg med perforerad frontplåt som standard. Catalus kan också monteras bakom platsbyggd inklädnad både i tak och på vägg.

 

 

Catalus är utformad för att med hjälp av Coandaeffekten skapa en tunn vertikal luftström längs väggen och ser därmed till att friskluften effektivt når vistelsezonen. Genom samverkan med de termiska drivkrafterna från värmekällorna, skapas ett energieffektivt inneklimat där friskluften effektivt tillförs människorna i rummet, samtidigt som uppvärmd förorenad luft kan stiga i rummet och avlägsnas med frånluftssystemet. Detta ser inte bara till att bästa möjliga inneklimat skapas, utan kräver även mindre resurser jämfört med ett traditionellt omblandande ventilationsystem.

Stratifiering av lufttemperaturen i rummet ger  en större differens mellan tilluftstemperatur och frånluftstemperatur, vilket innebär att en högre värmeeffekt kan föras bort med samma luftmängd som för ett omblandande ventilationssystem. Resultatet blir helt enkelt ett bättre termiskt inneklimat.

 

Undangömd men effektiv ventillation

Catalus är en tilluftbaffel med ett hölje i förzinkad stålplåt och ett batteri för kyla eller värme av koppar och aluminium.

Catalus har som standard en luftanslutning i vardera gavel (Ø100), där ena anslutningen är lockad. Vid höga luftmängder bör båda anslutningarna användas för att minska ljudnivån.

Catalus inducerar rumsluften genom fronten av baffeln. Apparaterna förinställs på fabrik för rätt flöde och tryck, om detta anges vid beställning.

ProduktnamnLängdInfästning LängdInfästning BreddÖppning infästningVikt Vikt med front
Catalus 120012008003229 x 30912,3
Catalus 1800180014003229 x 3015,4 19