Vad gör Elip unik?

  • Hur går det till?

    Minskar bullret, energikostnader och sparar på miljön

    Elip har en aerodynamisk utformning som behandlar luftflödet mjukt och varsamt. In- och utlopp är koniska vilket minimerar turbulens. Färre ljuddämpare frigör utrymme och skapar mindre material som produceras och transporteras. Elip är också mindre känsligt för olämpliga placeringar och kan placeras
    endast 1D före eller efter en böj med ett metodfel på ± 5%.