Sammanfattning

 

Vårt kommunikationskort är utvecklad för att vara en viktig pusselbit i IA-D familjens lösningar och produkter. Hårdvara och mjukvara är modulärt för att passa projektets behov av funktioner, regleringar och kommunikation.

Kortet kommunicerar med överordnade system samt IA-D gränssnitt (App och Portal) samt reglerar InventiAir Matrix (VAV) och konventionella VAV-spjäll. Det fungerar även som ett kopplingskort för 24V och 0-10V ventiler för klimatprodukter.

Kortet kan också utrustas för att mäta luftflöden, samt mäta temperatur/CO2 i rummet mot trådlösa givare samt mäta temperatur på vattensystem.

Konfigurationen av kortets mjukvara kan enkelt uppdateras beroende på önskad funktion.

 

Läs mer på:

Ia-d.se

Ett kort för alla ändamål

 

IA-D kortet har flertalet ingångar, utgångar och trådlösa kommunikationsmöjligheter.

Vi har utvecklat och designat det själva för att passa alla våra tänkbara behov. Kortet ger oss möjlighet att i framtiden implementera olika typer av hårdvara och mjukvara för att driftoptimera våra produkter.

Kortets version är 1.0, under hösten 2021 släpper vi nästa version 1.1.