Sammanfattning

 

Vårt kommunikationskort är utvecklat för att vara en viktig pusselbit i IA-D familjens lösningar och produkter. Hårdvara och mjukvara är modulärt för att passa projektets behov av funktioner, regleringar och kommunikation.

Kortet kommunicerar med överordnade system samt IA-D gränssnitt (App och Portal) samt reglerar InventiAir Matrix (VAV) och konventionella VAV-spjäll. Det fungerar även som ett kopplingskort för 24V och 0-10V ventiler för klimatprodukter.

Kortet kan också utrustas för att mäta luftflöden, samt mäta temperatur/CO2 i rummet mot trådlösa givare samt mäta temperatur på vattensystem.

Konfigurationen av kortets mjukvara kan enkelt uppdateras beroende på önskad funktion.

 

 

Ett kort för alla ändamål

 

IA-D kortet har flertalet ingångar, utgångar och trådlösa kommunikationsmöjligheter för att enkelt kunna integreras mot överordnade styrsystem.

Vi har utvecklat och designat kortet själva för att passa alla våra tänkbara behov. Kortet ger oss möjlighet att i framtiden implementera olika typer av hårdvara och mjukvara för att driftoptimera våra produkter.