Takdon Impact

Vad gör Impact unik?

 • Hur fungerar det?

  Unik inblåsningsteknik

  Takdon Impact använder sig av en inblåsningsteknik baserad på samverkande jetstrålar, Confluent Jets, som bildar en sammanhängande luftstråle genom att en matris med små parallella luftstrålar samverkar. Luftstrålen kan därför ta sig ända ner till golvnivå, även vid höga takhöjder, och sedan fördelas längs golvytan.

 • Hur fungerar det?

  Brett arbetsområde

 • Hur fungerar det?

  Tyst tilluftsdon

 • Hur fungerar det?

  Enkel att installera i olika typer lokaler

Takdon Impact Takdon Impact

Ett urval av referensprojekt

 

Vanligaste frågan: På vilken montagehöjd kan Impact placeras för att fortfarande ge ett stratifierande inomhusklimat?

Takdon Impact är utformad för lokaler med högt i tak, där målet är att få ner friskluften till vistelsezonen. Är tilluften undertempererad eller isoterm, så kommer inte avståndet ha en avgörande betydelse, eftersom impulsen är tillräcklig för att förflytta luften ner till vistelsezonen. Vid höga drivtryck kan man däremot tillföra en något övertempererad luft, eftersom temperaturdifferensen balanseras innan luften når vistelsezonen (golvet).

 

Hur fungerar Impact?

Impact använder en vertikal inblåsningsteknik baserad på Confluent Jets, med en matris av små parallella luftstrålar som samverkar. På så sätt kan man skapa en koncentrerad luftpelare, som kan förflytta sig längre sträckor på en begränsad yta. Luftstrålen kan därför, även vid höga takhöjder och låga drivtryck, ta sig ända ner till golvnivån och sedan fördelas längs golvytan. Från golvet samverkar sedan luften med de naturliga konvektionskrafterna från värmekällorna i lokalen och skapar därigenom ett behagligt inomhusklimat.

Bilden illustrerar omblandande ventilation i en butikslokal
Bilden illustrerar Impact med stratifierande ventilation

Stratifiering av lufttemperaturen i rummet innebär en större differens mellan tilluftstemperatur och frånluftstemperatur, vilket innebär att en högre värmeeffekt kan föras bort med samma luftmängd som för ett omblandande ventilationssystem. Resultatet blir helt enkelt ett bättre termiskt inneklimat. InventiAir-tekniken resulterar i en hög luftutbyteseffektivitet (verkningsgrad) på 20-40%.

Omblandande ventilationssystem med don placerade i taket motverkar generellt uppkomsten av ett stratifierat inneklimat, vilket påverkar ventilationseffektiviteten negativt och därmed både det hygieniska och termiska inneklimatet.

Impact har ett brett tryckmässigt arbetsområde, från 10 Pa till 100 Pa (så länge som luften är isoterm eller undertempererad). Vid höga drivtryck kan man däremot tillföra en något övertempererad luft, eftersom omblandningen ser till att temperaturdifferensen balanseras innan luften når vistelsezonen (golvet). Normalt sett brukar man räkna med att 10-20% av primärflödet induceras in i luftstrålen (beroende på installationshöjden). Vid låga drivtryck (ca 8 Pa) ger Impact en lägre inblandning av rumsluft, vilket gör att tilluften kommer ner till golvet oavsett det låga trycket.

Placering av Impact

Impact är ett vertikalblåsande don anpassat för takmontage och är framförallt framtagen för lokaler med högt i tak eller lokaler med begränsat antal väggar, så som industrier, butiker, mässhallar etc. Donet kan antingen fällas in i taket eller monteras frihängande. Höga takhöjder och längre avstånd till vistelsezonen, gör att lufthastigheterna minskar horisontellt. Donet placeras med fördel i gångstråk, hörn eller ytor som inte är dagligt aktiva.

Impact kan även användas vid normala takhöjder (skolor, kontor), men man bör beakta placeringen av donet så luftstrålen inte träffar en aktiv arbetsplats. Om man är känslig för den lufthastighet som finns under donet, så kan man som tillägg komplettera Impact med en underplåt som sprider luften horisontellt (diffuser). I detta fall fungerar donet som ett omblandande don.

Mått & anslutningar

ProduktnamnHöjd (H)LängdBreddAvstånd (x)Anslutning luftK-faktor
Impact 16025059259243,51606,61
Impact 20029059259243,520013,07
Impact 25032059259243,525018,25

Kapacitet- & injusteringsdiagram (k-faktor per dysa är 0,108)