Vad gör TubusWall unik?

 • Hur fungerar det?

  Brett arbetsområde

  Tilluftsdon TubusWall kan arbeta med kallare luft och ger högre kapacitet än traditionella don. TubusWall har ett brett arbetsområde och kan jobba med tryck mellan 30-100 Pa, med bibehållet klimat och utan ljudproblem (dimensioner från 100-400 mm).

 • Hur fungerar det?

  Reglerbar spridningsbild

 • Hur fungerar det?

  Låg inblåsningstemperatur

 • Hur fungerar det?

  Finns ingen likartad lösning med denna typ av funktion

 • Hur fungerar det?

  Hög inblåsningstemperatur

Tilluftsdon TubusWall Tilluftsdon TubusWall

Ett urval av referensprojekt

Hur nära donet kan jag sitta utan att uppleva drag?

TubusWall blåser aldrig luften direkt in i vistelsezonen, eftersom donet använder väggen för att förflytta luften längs ytor. Luften tillförs som ett relativt tunt luftskikt längs väggen (ca 1 dm), vilket tekniskt sett inte räknas som vistelsezonen. När luften når vistelsezonen har hastigheten dämpats markant, därför skapas inga problem med drag om du inte vilar din kropp mot väggytan.

TubusWall har ett dysrör som är vridbar 360 grader, vilket innebär att luftens riktning enkelt kan justeras om man sitter nära donet eller har störande föremål i vägen.

Vanligaste frågan: Är TubusWall ett lågimpulsdon?

TubusWall är inget lågimpulsdon. Det finns många som förväxlar TubusWall med ett lågimpulsdon (deplacerade don), eftersom båda är stratifierande don som är placerade i vistelsezonen. Lågimpulsdon blåser luften direkt in i vistelsezonen, vilket ofta skapar problem med drag. Ett annat problem med lågimpulsdon, är att de är deplacerande, vilket betyder att de undantränger den befintliga luften i rummet (dvs. om man blåser in kall luft så lägger den sig under).

TubusWall är en hybrid mellan traditionellt omblandande och stratifierande lågimpulsteknik (där man tagit det bästa från de två principerna). TubusWall blandar endast luften i vistelsezonen, men får ett stratifierande inneklimat som helhet.

Vad är det som sker? Deplacerande don blåser in luft med låg impuls, vilket gör dem känsliga för störningar. När luften tillförs med låg impuls, så medejekteras inte rumsluft med i luftstrålen och man får en laminär luftström. TubusWall tillför luften med hög impuls, lika ett omblandande system, vilket medför att tilluften rycker med en större mängd rumsluft (omblandning). Detta bidrar även till att tilluften snabbt ökar i temperatur och inte blir kall på samma sätt som med ett lågimpulssystem. Tekniken innebär att man kan arbeta med kallare luft än normalt, utan att skapa dragproblem och med ett bättre termiskt klimat i rummet.

TubusWall tillför luften i vistelsezonen och använder väggar och golv för att distribuera luften till personerna i rummet, till skillnad från lågimpulsdon som direkt blåser luften i vistelsezonen, vilket kan skapa problem med drag.

Hur fungerar TubusWall?

TubusWall är en hybrid mellan traditionellt omblandande och stratifierande lågimpulsteknik (där man tagit det bästa av de två principerna). TubusWall tillför luften med hög impuls, likt ett omblandande system, vilket medför att tilluften rycker med en större mängd rumsluft (omblandning). Detta bidrar även till att tilluften snabbt ökar i temperatur och inte blir kall på samma sätt som med ett lågimpulssystem. TubusWall blandar endast luften i vistelsezonen, men får ett stratifierande system som helhet. Tekniken innebär att man kan jobba med kallare luft än normalt, utan att skapa problem med drag samtidigt som ett bättre termiskt inneklimat skapas i rummet. TubusWall kan tillföra såväl under- som övertempererad luft med fortsatt god funktion.

Läs merNordic Wellness i Haninge ger kunderna nya förutsättningar för effektiv träning

TubusWall använder Coandaeffekten för att skapa en tunn vertikal luftström längs väggar och golv för att distribuera friskluften till personerna i rummet, till skillnad från lågimpulsdon som direkt blåser luften i vistelsezonen, vilket kan skapa problem med drag. Det som driver luften in mot rummet, är det fysiologiska fenomenet och samverkan med de termiska drivkrafterna från värmekällorna, där luften förflyttas vertikalt från värmekällorna. För att ersätta den luft som stiger (tryckområdet), så dras samtidigt luften in från omgivningen mot värmekällorna i lokalen och ventilerar då dessa. Samtidigt kan uppvärmd och förorenad luft stiga obehindrat och avlägsnas med frånluftssystemet. Detta ser inte bara till att bästa möjliga inneklimat skapas, utan kräver även mindre resurser jämfört med ett traditionellt omblandande ventilationssystem.

Läs merFördelarna med tilluftsdonet TubusWall har verifierats i flera forskningsstudier

Stratifiering av lufttemperaturen i rummet ger en större differens mellan tilluftstemperatur och frånluftstemperatur, vilket innebär att en högre värmeeffekt kan föras bort från vistelsezonen jämfört mot ett omblandande ventilationssystem.

TubusWall genererar ett ventilationsindex som ligger mellan 20-30 procent över ett traditionellt system, vilket betyder att flödena kan minskas med motsvarande. Resultatet blir helt enkelt ett bättre inneklimat.

Placering av TubusWall

TubusWall placeras vertikalt mot en vägg och använder väggytor för att distribuera luften i rummet. TubusWall kan även placeras på andra plana positioner, så som pelare, fasadvägg eller kortare väggpartier. Luften riktas mot den inbyggda skölden, vilken hjälper till att korta ner kastlängderna.

TubusWall kan med fördel placeras i ett hörn, vilket medför att båda väggytorna används för att sprida luften i rummet (två riktningar gör att färre don behöver installeras). Placering i hörn är optimalt, eftersom ytan oftast inte utnyttjas som arbetsplats och hörnutrymmen är ofta inte möblerade på samma sätt.

TubusWall finns i ett flertal olika systerprodukter för att passa olika monteringsbehov och verksamheter; TubusRaw, TubusCeiling och TubusFree. TubusRaw monteras horisontellt och passar utmärkt där man inte har möjlighet att placera donet på väggen (eller inte vill ha något på väggen), t.ex. stora glaspartier eller vid ribbstolar (idrottshallar). TubusCeiling kan integreras i tak samt TubusFree är en helt fristående enhet.

TubusWall lämpar sig för alla typer av miljöer och passar ypperligt i krävande miljöer som gym- och industrilokaler.

Vad är skillnaden på TubusWall och TubusRaw?

Den mest uppenbara skillnaden är montagesättet. TubusWall monteras vertikalt på väggen i vistelsezonen medan TubusRaw monteras horisontellt i övre delen av rummet.

TubusWall har ett större antal och mindre dysor i sin matris, samt tillför luften i två riktningar (fördelar totala luftmängden åt två håll). TubusRaw har färre men större dysor och tillför luften endast i en riktning, vilken passar utmärkt för placering horisontellt i takvinkel eller som friblåsande tilluftsdon i lokaler med högre takhöjder. TubusRaw kan även placeras vid utrymmen där man saknar fria väggytor. TubusRaw kan seriekopplas och klarar högre luftflöden, både pga. dysans storlek samt att donen kan byggas till flera sektioner.

Mått & anslutningar

ProduktnamnDimension (Ø)Vikt (kg)Höjd (H)Bredd (B)Djup (D)K-faktorAvstånd (X)
TubusWall 1001005,26321791893,347-70
TubusWall 1251256,0643206218-2414,147,5-70,5
TubusWall 1601608,8818240252-2756,047,5-70,5
TubusWall 2002008,751245284292-31510,845-68
TubusWall 25025012,71557334342-36516,945-68
TubusWall 31531517,51780395406-42925,845-68
TubusWall 40040029,92422480490-51336,045-68

Kapacitet- & injusteringsdiagram (k-faktor per dysa är 0,014)