Maximus golvdon

ABBA-museet

Att som svenskt snabbväxande teknikbolag svara ja på frågan om att anpassa och leverera en lösning till museet för världens kanske mest kända popgrupp är inte bara en självklarhet, utan också en stolthet. ABBA-museet, som är beläget på Kungliga Djurgården i Stockholm, är naturligtvis inte ett av våra största referensprojekt, men kanske ändå ett av dem som vi är mest stolta över.

Utmaningen för konsulten i detta projekt var att på väldigt kort tid hitta ett ventilationsdon som kunde installeras i golvet, istället för att monteras i taket eller på någon av de många glasväggarna. Museet består av stora ytor, omgivna av glaspartier, där många personer ofta vistas samtidigt. Det krävdes alltså en lösning där större ytor kunde ventileras på ett effektivt sätt utan att donens utseende inverkade störande på museets arkitektur eller inredning.

Läs merIKEA väljer InventiAirs produkter

Lösningen togs fram i samråd mellan konsulten Seveo och Petter Lundgren på InventiAir. Eftersom projektets tidsschema var hårt pressat sattes båda parters erfarenheter och innovationsförmåga verkligen på prov.

Resultatet av samarbetet är för blotta ögat endast de patenterade och måttanpassade golvgallren från InventiAir. De ligger direkt nedfällda i museigolvet och är anpassade för att för att tåla slitage i offentliga miljöer. Installerade i golvet, under gallren, finns i dag InventiAirs projektanpassade golvdon av typen MAXIMUS. De ser till så att besökarna tillförs kyla inte minst ren luft, utan att rummet behöver förfulas av stora och tråkiga installationer i taket eller på väggarna.

Läs merInventiAir tänker nytt och rätt kring butiker och handel

I miljöer där många människor rör sig eller passerar är det oerhört viktigt att den använda och ”gamla” luften tillåts lämna vistelsezonen på ett enkelt sätt. Tekniskt sett är luftens medelålder – dvs. den tid det tar från det att luften kommer in i rummet till dess den når människan – oerhört viktig när det gäller att skapa ett effektivt och bra inomhusklimat.

Tack vare InventiAir-tekniken håller den luft som tillförs rummet ihop på ett unikt sätt. När luft med denna sammansättning tillförs ett rum i låg nivå, i detta fall från golvdon, når luften människan snabbare än om luften behöver klättra hela vägen från taket och ner längs väggarna. Luftens medelålder kan därigenom minskas rejält. Det gör att besökarna på ABBA-museet tillförs ren och rätt tempererad luft på ett absolut optimalt sätt.

ABBA MUSEET

Projekt: ABBA-museet
Adress: Kungliga Djurgården, Stockholm
Installerat år: 2016
Produkter: Maximus IG-galler
Antal enheter: 20 st
Lokaltyp: Offentlig lokal

Fördelar

  • Projektanpassad lösning
  • Optimerad funktion med minimal påverkan av innemiljön
  • Beställare och leverantör i samråd