Golvgaller Maximus

Alviks Strand

InventiAirs golvdon slår i taket.

Att tillföra ventilationen från golvet, är ännu så länge ganska ovanligt i Sverige. Det är bara några få procent av den totala ytan av kontorsmiljöer som i dag är ventilerade via golvet. Samtidigt är det genom några av dessa installerade projekt – inte minst det stora kontorskomplexet vid Alviks Strand – som InventiAir fått sitt stora genombrott, både tekniskt och kommersiellt.

Läs merABBA-museet ventileras med framgångsrik svensk teknologi

Projektet Alvik Strand började oerhört småskaligt. På en liten provyta om ca 200 kvm, monterades ett tiotal prototyper av ett unikt galler in i installationsgolvet. Utmaningen bestod främst i att försöka lösa problemet med höga driftkostnader för sommar- och vinterfallet. En ytterligare utmaning var att vissa av lokalerna hade problem med drag i vistelsezonen, medan andra istället upplevdes ha alldeles för stillastående och dåligt syresatt luft. Hur skulle alla dessa behov kunna tillgodoses samtidigt?

Lösningen blev ett unikt galler, som likt ett luftsmort båtskrov med steg/klackar, skapar turbulens i luftströmmen när luften går igenom gallret. Luftströmmen lägger sig sedan som en film längst golvet och riktas upp mot väggen (för att sedan långsamt falla ned). Från golvet samverkar sedan luften med den naturliga uppåtrörelsen som värmen från människorna i rummet skapar. På så sätt skapas en dragfri ventilation, som kräver mindre energi och samtidigt har en hög luftutbyteseffektivitet.

Resultatet av projektet utgjorde starten för InventiAirs tekniska genombrott och blev ett kvitto på att tekniken verkligen fungerar. Eftersom temperaturen, i samband med kyl- och värmebehov, enkelt kunde justeras och optimeras gick det med InventiAirs teknik att reducera energikostnaderna ganska kraftigt.

Genom att byta ut ett stort antal fläktkonvektorer till endast tilluftsgaller och därigenom använda luften mer effektivt, fick vi ned både drag, ljud och fick dessutom en stabilare temperatur inne på kontoren. Genom InventiAir gallret kunde vi effektivt stratifiera luften samt utnyttja Koanda effekten på ett bra sätt. Energiåtgången samt underhållsservicen har genom det nya Inventi Air gallret blivit lägre än tidigare.” Peter Schering – Golvbolaget i Stockholm

Numera är lösningen med det unika gallret installerat i drygt 35 000 kvm av fastighetens yta. Tillsammans med övriga Sverige och Norge ventilerar det här donet ytor på sammanlagt ca 60 000 kvm.

Läs merInventiAir löser ytterligare utmaningar för Vasakronan

Projektet blev en stor framgång för InventiAir även på ett kommersiellt plan. Idén skapade en återkommande kund under många år och i dag har över 2 000 enheter installerats i projekt. Sedan den första installationen 2012 har involverade personer i beställar- och konsultled kommit med olika kreativa idéer för att ersätta den installerade lösningen. Trots alla försök till förändring, har den ursprungliga lösningen ändå alltid segrat i termer av enkelhet, ekonomi och driftlösning.

ALVIKS STRAND

Projekt: Alviks Strand
Installerat år: 2012-2016
Produkter: Maximus IG-galler
Antal enheter: +2000 st
Fastighetsägare: Vasakronan
Lokaltyp: Kontor

Fördelar

  • Högre temperatur vid kylbehov och lägre vid värmebehov
  • Markant minskning av felanmälningar från hyresgäster
  • Enkel och extremt prisvärd lösning