Maximus & Cumulus

Apeln 8

Ombyggnation av kontorslokaler med klassificeringen Miljöbyggnad Silver i sikte

Apeln 8 ligger intill Norra Bantorget i Stockholm och är från år 1881. Fasaden är blåmärkt med ett högt kulturhistoriskt värde. Fastigheten består av två byggnader som förbinds av ett inre gaturum. Mellan åren 2015-2017 genomfördes en ombyggnation av fastigheten. Kontorslokalerna i husen tomställdes, all teknik har bytts ut för att uppnå dagens moderna teknik och krav på yteffektivitet i kontor som marknaden kräver. Målet för ombyggnaden är en klassificering enligt Miljöbyggnad Silver. Tillträde till fastigheten skedde mellan kvartal 3 – 2017 och kvartal 1 – 2018.

Läs merKonsultbolaget Sweco bygger nya kontorslokaler vid Slottstorget i Gävle för en växande verksamhet

Under 2017 och 2018 fick InventiAir möjligheten att leverera tillufsdonet Maximus och tilluftsbaffeln Cumulus till konferensrum i fastigheten. Då konferensrum är hårt belastade var InventiAir:s teknik avgörande för ett bättre inneklimat med besparing av energi och kostnader.

APELN 8

Projekt: Apeln 8
Antal enheter: 82 st
Installerat år: 2017/2018
Lokaltyp: Kontor