Longus i sjukhusmiljö (kontor)

B11, Akademiska sjukhuset Uppsala

Alla lokaler har behov av ventilation. Men alla lokaler är inte lika. Hälso- och sjukvården ställer speciella krav på luftkvalitén och inomhusklimatet.

Oavsett vilken lokaltyp det är tal om inom hälso- och sjukvården är det extra viktigt att luftomsättningen är hög och att kontaminationer inte sprids runt. Samtidigt kräver hälso- och sjukvården robusta och energieffektiva lösningar.

Till B11 – en kontorsbyggnad (ingång 70) som hör till Akademiska sjukhuset i Uppsala – har InventiAir levererat sin unika och nytänkande ventilation med hög luftutbyteseffektivitet. Den minskar smittspridningen, ger ökad komfort och energibesparingar. Ventilationskonsulten hade bra erfarenhet av InventiAirs lösningar så valet att installera vår Longus var inte svårt.

Fasadapparaten Longus passar bra när lokalen behöver kyla och värme och effektiv ventilation. I äldre byggnader, som B11, där det ofta är låga bjälklagshöjder passar Longus utmärkt.

B11 ingår i det stora FAS-programmet, Framtidens Akademiska Sjukhus. Stomme, fasader och trapphus skulle bevaras men övriga 25 000 kvadratmeter skulle byggas om. Byggnaden skulle anpassas till modern arbetsmiljö och modern vård. Utmaningen för entreprenören var att få in dagens teknik och komplexa installationer i en befintlig byggnad.

-För att klara detta krävs mycket bra samarbete mellan byggledare, projektörer och entreprenörer, vilket innebär gränsöverskridande och helt nya lösningar för att klara samtliga krav, säger Pär Karlsson vd för entreprenören ByggConstruct.

InventiAirs innovativa teknik bygger på att luften tillförs lågt och tar hjälp av termodynamikens lagar. Ventilationsdonens jetstrålar samverkar för att skikta  luften i rummet. Resultatet blir att den rena, filtrerade tilluften koncentreras hos människorna som vistas i rummet. Den använda luften stiger uppåt och tas ut i taknivå – innan den hinner blandas om för mycket med andras utandningsluft. Bra för hälsan och bra för energianvändningen!

 

Produkt: Longus + inklädnad
Installerat år: 2021
Lokaltyp: Kontor
Installationsställe: Akademiska sjukhuset Uppsala