Tilluftsbaffel Cumulus

Bolon

Under 2017 öppnade Bolon upp sitt nya Lab Store i Stockholm. Genom nyfikenhet och kreativitet har det skapats en mötesplast där tanke, material och innovation naturligt vägs samman med det personliga mötet. 

När man väl hade testat en rad olika lösningar utan framgång tillfrågades InventiAir om hur ventilationen kunde lösas på bästa sätt i lokalens butiksdel. Då det fanns dragningar av vattenvärme samt luft till skyltfönstret genomföres en “outside the box” lösning. Tilluftsbaffeln Cumulus installerades i golv och värme kopplades på. Utifrån lokalens förutsättningar lyckades InventiAir lösa de utmaningar som fanns med ventilationen av butiken.

Bolon

Produkt: Cumulus
Antal enheter: 4 st
Fastighetsägare: Humlegården
Installerat år: 2017
Lokaltyp: Butik