Tilluftsdonet TubusRaw

Haganäsbadet i Älmhult

Älmhults kommun har under 2019-2020 genomfört en renovering samt en tillbyggnad av simhallen i Älmhult. Detta har för InventiAirs del inneburit en installation av tilluftsdonet TubusRaw både i den befintliga simhallen men även också i tillbyggnaden. 

I den befintliga simhallen hade man sedan tidigare dragproblem då det var installerat med vanliga galler. Detta löstes genom att använda sig av den befintliga huvudkanalen där TubusRaw kopplades på och bildade en “lång tryckkammare” så att luften fördelades med jämnt tryck och hastighet längs väggen. Med denna lösning tar luften hjälp av koandaeffekten och drar sig ner till vistelsezonen och blandar sig med rumsluften.

I tillbyggnaden önskades en dold ventilation under platsbyggda bänkar samt vinkling av spridningen av luften i 90 grader. Genom en projektanpassning av TubusRaw och i dialog med snickarna om hur bänkarna skulle utformas kom en “outside the box” lösning som uppfyllde projektets önskemål.

Haganäsbadet i Älmhult

Produkt: TubusRaw
Installerat år: 2019
Lokaltyp: Badhus