Longus i kontor

Kv Lammet

I centrala Stockholm har under 2018 renoveringsarbetet av de nya fräscha kontorslokalerna på kvarteret Lammet växt fram.

På kvarteret Lammet ville man behålla de befintliga rördragningarna för värme, kyla och ventilation, och behövde därför ett ventilationssystem som kunde anpassa sig efter den befintliga kanalisationen. Den tidigare installationen med gamla utslitna fasadapparater, hade varken en design eller ventilationsteknik som hörde hemma på 2000-talet. InventiAir utvecklade därför, tillsammans med kunden, en variant av fasadapparaten Longus Mini, som konstruerades så att så mycket som möjligt av den gamla installationen av värme, kyla och vent kunde återanvändas samtidigt som minimalt rivningsarbete behövde utföras.

Totalt levererades 268 st fasadapparater fördelade på 3 plan. Lokalen är i dagsläget en basinstallation för kontorsverksamhet och senare hyresgästanpassning kommer ske då man har mer kunskap om de framtida hyresgästernas verksamhet och storlek. Under senhösten 2018 kommer värmen i fastigheten driftsättas och under 2019 beräknas lokalerna vara klara för inflytt.

Projekt: Kv Lammet
Adress: Gamla Brogatan, Stockholm
Installerat år: 2018-2019
Produkter: Longus Mini
Antal produkter: 268 st
Kund: OTK
Lokaltyp: Kontorslokaler