Longus & TubusRaw

Älvporten – Göteborg

InventiAir ventilerar Göteborgskt landmärke.

En av Göteborgs mest kända byggnader är Läppstiftet, med sin distinkta arkitektur och färger i rött och vitt. I samband med att en större hyresgäst bytte lokaler ville fastighetsbolaget göra en uppgradering av Läppstiftet och dess tekniska installationer.

Läs merSvensk teknik och forskning skapar fördelar för fastighetsägare och hyresgäster

I Läppstiftet fanns ett 26 år gammalt fasadsystem installerat. Systemet valdes, då det installerades, med hänsyn till bjälklagshöjderna i fastigheten samt den kompakta installationen av kyla, värme, ventilation och el/tele längs fasadväggens insida.

Göran Andersson på Gicon berättar följande om utmaningarna: ”Med InventiAir såg vi möjligheten att på ett kostnadseffektivt sätt klara målsättningarna för ombyggnaden. I förkalkylen stod det klart att vi bland annat kunde höja kapaciteten på kyla med 30 % i det befintliga rörsystemet, utan att höja flödet på köldbäraren. Det helt avgörande var dock att vi genom att konvertera det gamla fasadsystemet till en modern fasadapparat, med helt nya möjligheter, kunde spara väldigt mycket energi. Genom ett närvarostyrt inneklimat och sänkta drivtryck i ventilationsaggregaten kunde trycket sänkas från 250 Pa till 80 Pa i slutapparaten. Vi är mycket nöjda med hela processen och resultatet.”

Läs merDen innovativa och skyddade fasadapparaten Longus sätter ny standard

InventiAir har levererat ca 500 fasadapparater av typen Longus och Longus Mini till Älvporten. De är alla integrerade med InventiAirs MinMax-spjäll för närvarostyrd ventilation och har även regleringsutrustning för uppkoppling till ett överordnat styrsystem. Ombyggnationen omfattar ca 10 000 m² i den lägre delen i fastigheten.

LÄPPSTIFTET

Produkter: Longus, Longus Mini
Antal enheter: 500 st
Fastighetsägare: Vasakronan
Installerat år: 2016
Lokaltyp: Kontor