Fasadapparat Longus

Mörby Centrum

Om- och tillbyggnaden av Mörby Centrum är i full gång. Det pågår en genomgripande renovering av den äldsta delen av Mörby Centrum. Det aktuella projektet omfattar cirka 20 000 kvadratmeter butiks- och kontorslokaler. Det finns även planer på att bygga ut Mörby Centrum med ca 40 000 kvadratmeter, varav ca 10 000 kvadratmeter butikslokaler.

I samband med den genomgripande renoveringen fanns behovet att byta ut det gamla fasadsystemet. Efter ett besök hos konsulten som också sitter i byggnaden efterfrågades fasadapparaten Longus. Efter en noggrann utredning där bland annat ett referensbesök genomfördes hos Kv. Oxen Mindre fick InventiAir förtroendet att genomföra en första provinstallation. Provinstallationen gav goda resultat med nöjd personal och fastighetsägare vilket har givit InventiAir fortsatt förtroende att leverera över 650 st Longus till projektets kontorslokaler.

Mörby Centrum

Produkt: Longus
Antal enheter: >650 st
Fastighetsägare: Skandia Fastigheter
Installerat år: 2019-2021
Lokaltyp: Kontor