Golvdonet Home

Norra 2 – Balkonghusen

Tredje etappen av Norra Djurgårdsstaden

Stockholm växer så det knakar. Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för minst 12000 nya bostäder och 35000 nya arbetsplatser. Norra Djurgårdsstaden har även utpekats som ett av Stockholm miljöprofilerade områden och ingår också som ett projekt inom Clinton Foundations globala projekt för klimatpositiv utveckling. Norra 2 är den tredje etappen i Norra Djurgårdsstaden. Kvarteret Balkonghusen består av 72 nya hyresrättslägenheter som fördelas på två stycken flerbostadshus och är ritade av Varg Arkitekter.

Läs merNorra Djurgårdsstaden – Ett av Stockholms nya miljöprofilområden

Under 2015 och 2016 fick InventiAir möjligheten att leverera golvdonet Home till Balkonghusen. Genom InventiAir:s innovativa teknik förbättras inneklimatet samtidigt som driftkostnader minskar. Balkonghusen var en tilluftslösning via golv där donen gjöts in i betongbjälklag. Detta medförde rena och snygga tak vilket kan vara en utmärkt lösning vid låga takhöjder.

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

Projekt: Norra 2 – Balkonghusen
Antal enheter: 223 st
Produkt: Home
Installerat år: 2015/2016
Lokaltyp: Bostäder