Cumulus & Longus

Södra- & Norra Kungstornet

Viktig symbol i Stockholm byggs om

Tvillingtornen ”Kungstornen” är byggda på var sin sida om Kungsgatan på Norrmalm i Stockholm. De 60 meter höga tornen är byggda med inspiration från 1920-talets New York och invigdes 1924 (norra tornet) respektive 1925 (södra tornet). Tornen var på sin tid Sveriges högsta byggnader och har numera blivit en viktig symbol för citygatan med luxuösa butiker som passerar mellan tornen.

Mellan åren 2016 och 2019 har InventiAir fått förtroendet att leverera tilluftsbaffeln Cumulus samt fasadapparaten Longus i en rad olika delprojekt till ombyggnationen Norra Kungstornet, samt delar av Södra Kungstornet. Kunden som har gett InventiAir uppdraget att leverera ventilation till projekten har tidigare haft stora problem med framförallt traditionella kylbafflar. Då InventiAir:s teknik har uppskattats från tidigare projekt har Polacken 26 samt Stuten 16 försetts med ventilation, innehållande Cumulus och Longus, där det som mest behövs, i vistelsezonen.

POLACKEN 26 samt STUTEN 16

Produkt: Cumulus, Longus
Fastighetsägare: Centrumfastigheter
Antal produkter: 91 st + 71 st
Installerat år: 2016-2019
Lokaltyp: Kontor