Fasadapparat Longus

Skampålen

Mellan 2019 och 2021 genomfördes ombyggnation och hyresgästanpassningar i kontorslokalerna på Skampålen i Gävle för bland andra WSP och Unionen. InventiAir ersatte den gamla ventilationslösningen (värme och tilluft) med Longus för kyla, värme och ventilation.

Tidigare ventilation och värme var, i detta kontorshus i tre plan plus markplan med restaurang och butik, förlagd i fasadvägg. Det fanns en fördel i att fortsätta med det för att minska omfattningen av byggnadstekniska ingrepp och hålla kostnaderna nere. Låg bjälklagshöjd gjorde det extra intressant att fortsätta med en lösning där man kunde minimera installationer i taket och lyfta undertakshöjden.

Fyrahundra stycken Longus levererades när gamla fasadapparater byttes ut mot nya. Utmaningen låg i den låga bröstningshöjden som var 435 mm. Här passade Longus Mini perfekt. Longus levererades komplett med styrutrustning, galler och inklädnad med elkanalisatation. InventiAir tog också fram en konvektor för de hörnfönster där det saknades ventilation. InventiAir står även för leveransen av Supra till konferensrum och Tubus Raw i vissa utrymmen.

Fastighetsägaren tillsammans med installatören har goda erfarenheter av InventiAirs lösningar, särskilt när det gäller fasadapparater. Lösningen vi kunde presentera gjorde valet enkelt och anläggningen fungerar problemfritt. Kunden har dessutom fått mycket lägre systemtryck än med det tidigare systemet.

 

Skampålen

Produkt: Longus
Antal enheter: 400 st
Fastighetsägare: Diös
Installerat år: 2019-2021
Lokaltyp: Kontor