Gradängdon Cathedra

Södertörns högskola

Södertörns högskola i Flemingsberg strax söder om Stockholm utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Högskolan har 12 000 studenter.

2018 byggdes två hörsalar och teknikutrymmen om. InventiAir fick förtroendet att förse elever, besökare och teknikutrymmen med ventilation. Klart att de skulle ha den bästa ventilationslösningen och det bästa inomhusklimatet!

Läs merSödertörns Högskola

Utmaningen var att skapa en bra ventilationslösning i en lokal där det är extremt hög persontäthet, stora luftflöden och känsligt för drag.

InventiAir valdes utifrån att vår teknik är mycket lämpad för den här typen av lokaler och att vi hade stor erfarenhet från tidigare projekt. I aulan installerades Cathedra och Longus och i teknikutrymmena Cumulus.

Vi är nöjda med att ha skapat en tekniskt mycket bra lösning med både ventilation och kyla/värme – samtidigt som det blev snyggt!

Detaljer om projektet

Två hörsalar för åttio personer byggdes om till en stor hörsal för 232 personer på 300 kvadratmeter. I samband med det installerades ett nytt aggregat som dedikerades specifikt för den stora hörsalen, för matning av tilluft. Gradängdonet Cathedra placerades under åhörarstolar.

Longus kopplades till husets eget ventilationssystem och ett ger grundflöde om 240 liter per sekund. Vid behov av ökade luftflöden kan Cathedra kopplas på via högskolans bokningssystem och anpassas efter antalet personer i hörsalen och den tid de vistas där.

Anläggningen har varit i drift sedan 2018, helt utan klagomål!

 

 

 

Projekt: Ombyggnad vid Södertörns Högskola
Antal enheter: 257
Fastighetsägare:
Stiftelsen Clara
Installerat år:  2018
Lokaltyp: Hörsal och teknikutrymmen