Fasadapparat Longus

Stormkransen 14

I samband med att Bonnier Tidsskrifter lämnade sina lokaler i centrala Stockholm genomfördes en totalrenovering av fastigheten Stormkransen 14. Den mytomspunna byggnaden har omvandlats till ett toppmodernt kontorshus på ca 8000 kvm. 

Under 2017-2018 levererade InventiAir fasadapparaten Longus till bl.a. vindsvåningen i fastigheten. På grund av lokalens sneda tak och de trånga utrymmena fann man en lösning med Longus. Med en traditionell fasadapparat som blåser upp skulle det finnas risk för drag i huvudhöjd. Genom att blåsa på rätt sätt med Longus eliminerade man den risken.

Stormkransen 14

Produkt: Longus
Antal enheter: 30 st
Installerat år: 2017-2018
Lokaltyp: Kontor