Tilluftsdonet TubusRaw

Svartedalsskolan

Under 2020 har tilluftsdonet TubusRaw installerats i den nya sporthallen som tillhör nybyggnationen av Svartedalsskolan i Göteborg. 

Anledningen till nybyggnationen av Svartedalsskolan var att den gamla skolan hade stora hälsoproblem, som trots inblandande experter inte gick att få bukt med.

Utmaningen med den nya skolan var att höjdbegränsningar i detaljplanen ställde stora krav på skolans utformning och systemlösning. Målsättningen var att få en så hög luftutbyteseffektivitet som möjligt.

Lösningen var en ventilations- och värmesystem som var utformat för att kunna tillföra undertempererad tilluft, ner till ca 14°C. När undertempererad luft tillförs behövs inte lika mycket ventilation för att få bort den värme som uppstår. När man ventilerar lite mindre kan man därmed behålla luftfuktigheten i lokalerna och minska risken för den “torrhet” i luften som annars kan skapa många hälsoproblem.

 

Svartedalsskoan

Produkt: TubusRaw
Antal enheter: 10 st
Fastighetsägare: Lokalförvaltningen, Göteborgs stad
Installerat år: 2020
Lokaltyp: Skolor