Cumulus, Longus & Tubus

Swecohuset Gävle

Konsultbolaget Sweco bygger nya kontorslokaler vid Slottstorget i Gävle för en växande verksamhet.

InventiAir kan stolt presentera ett av de senaste tillskottet i projektportföljen, Swecohuset, som under 2016 stod för en omfattande renovering av sina nya kontorslokaler.

Det är Swecos egna medarbetare som projekterat och utformat kontorslokalerna i Gävle. En konsultbyrå som dagligen jobbar med att planera och utforma framtidens samhällen, vet hur man skapar optimala förhållanden för ljus, ljud och luft. Sweco har en tydligt definierad kravspecifikation på hur det egna kontoret ska utformas med avseende på inomhusklimat, energieffektivitet och miljöpåverkan.

Läs merLandmärket Läppstiftet i Göteborg utrustas med Longus

Under vintern 2016 levererades 240 st klimatapparater, Cumulus och Longus, till Swecos kontor i Gävle. Totalt handlar det om 2 800 kvadratmeter fördelade på tre våningsplan. Tillsammans med konsulten kunde vi erbjuda bra ventilationslösningar för de olika miljöerna (cellkontor, kontorslandskap, konferens och öppna ytor).

“Vår breda kompetens, uppföljningsförmåga och vårt mångfaldiga produktsortiment, gör att vi kan skapa en passande lösning för nästan alla typer av miljöer och förfrågningar”
Petter Lundgren  (InventiAir)

 

InventiAir har under en längre period byggt upp ett starkt och långsiktigt förtroende hos Swecos konsulter i Gävle. Sweco har tidigare jobbat med InventiAirs teknik i flertalet projekt med mycket goda resultat och nöjda kunder. Under 2014-2016 genomförde Sweco, tillsammans med InventiAir, en omfattande uppgradering av Sandvik Coromants industri- och kontorslokaler i Sandviken.

 

“Vi har testat tekniken och produkterna på Sandvik under flera etapper. Vi har inte haft några problem och kunden har vart väldigt nöjd, så vi kände oss trygga med denna lösning. Nu har donen vart installerade här en månad och såhär långt fungerar allt enligt våra förväntningar”.
Stefan Nordqvist, ansvarig VVS-konsult på Sweco i Gävle

 

I samråd med Sweco installerades fasadapparaten Longus i de öppna kontorslandskapen. Longus tillför luften längs golvet och skapar ett stratifierat inomhusklimat, vilket är det mest effektiva sättet att tillföra luften dragfritt i ett kontorslandskap. Funktionen i konventionella apparater, som riktar luften upp mot taket, ökar risken för kortslutning till frånluften samt ger sämre inomhusklimat och en lägre ventilationseffektivitet.

Läs merVärldens första IKEA-museum i Älmhult får bättre ventilation med InventiAirs teknik

I konferensrummen och delar av lokalen med stora fönsterpartier (från golv till tak vid fasadvägg), installerades tilluftsbaffeln Cumulus. Baffeln passar utmärkt där väggen kan utnyttjas för att föra ner luften till vistelsezonen. Cumulus är en kraftfull tilluftsbaffel i litet format, men med hög kapacitet och ett brett arbetsområde.

Tilluftsdonet Tubus installerades även i de rum med öppna ytor och stora luftflöden.

Projekt: Swecohsuet
Adress: Slottstorget, Gävle
Installerat år: 2016-2017
Produkter: Cumulus, Longus & Tubus
Konsult: Stefan Nordqvist, Sweco
Installatör: Milen Ventilation
Lokaltyp: Kontor, konferens, samlingssalar etc.