Fasadapparat Longus

Tomelilla Kommunhus

Under 2020 har Tomelilla Kommun genomfört renoveringar av kommunhuset i Tomelilla. I samband med renoveringarna fanns behovet att byta ut gamla fasadapparater med fokus på energibesparingar samt ett bättre inomhusklimat.

Redan under 2019 fick InventiAir möjligheten att leverera till en provinstallation av ett konferensrum och två kontor. En teknisk utredning genomfördes där det gamla systemet jämfördes med fasadapparaten Longus. De goda resultaten motiverade till full installation av fasadapparaten Longus.

 

Resultat med Longus (i jämförelse med gamla fasadsystemet) från teknisk utredning:

  • Jämnare temperatur
  • Lägre drivtryck
  • 50 % luftfuktighet
  • Lägre CO2 nivåer
  • Nöjd personal
  • Ingen dragkänsla

Tomelilla Kommunhus

Produkt: Longus
Antal enheter: 166 st
Fastighetsägare: Tomelilla Kommun
Installerat år: 2019-2020
Lokaltyp: Kontor