Golvdon Home

Villa Värmdö

InventiAir går i bräschen för moderna privatbostäder.

Friendly Building bygger energisnåla modulbostäder med spännande arkitektur. Villa Värmdö är ett passivhus med stora variationsmöjligheter. För att på ett kostnadseffektivt sätt maximera effekten av ventilationen i huset bygger Friendly Building med InventiaAirs golvdon Home. Donet placeras tillsammans med övriga tekniska installationer i det uppreglade golvet och både kall- och varmluft tillförs på så sätt underifrån.

Läs merGolvdonet Home gjuts in i Skanskas nya bostadsområde Västermalms Atrium

Home tillför luften lågt i rummet, både vid uppvärmning och kyla. Med patenterad teknik strömmas den friska luften som en matta längs golvet. Därifrån samverkar luften med den naturliga uppåtrörelsen som värmen från människorna i rummet skapar. Det ger en ventilation med hög verkningsgrad och ett behagligt inomhusklimat. Dessutom drar det inte.

I Sverige står bostäder för en stor del av energianvändningen. Friendly Building är måna om att reducera energianvändningen och lägger därför stor vikt vid olika typer av energieffektivisering. InventiAirs produkter och lösningar, som gör det möjligt att både spara kostnader och energi, passar därför helt rätt.

Läs merInventiAir-tekniken transporterar bort mer värme än konventionell teknik och sparar energi

Sedan samarbetet med Friendly Building startade 2013, har vi fått förtroendet att följa upp de goda resultaten från Villa Värmdö med ytterligare samarbetsprojekt. Golvdonet Home finns bland annat installerat i flertalet Nollenergihus (hus som producerar lika mycket energi som de gör av med) i både Örebro och Upplands Väsby. Under 2015 installerades Home även i kvarteret Pluto, som med sina 76 hyresrätter är det första flerbostadshuset i Sverige att bli passivhus-certifierat enligt internationell standard.

Läs merFriendly Building – energismarta modulhus

Projekt: Villa Värmdö
Adress: Värmdö, Stockholm
Installerat år: 2013
Produkter: Home
Fastighetsägare: Friendly Building
Lokaltyp: Passivhus, bostäder