Fasadapparat Longus

Magasinsgatan 1

InventiAir levererar där Håkan Hellström kippat efter andan och dragit sig själv i smutsen.InventiAir har fått ytterligare en beställning på sin uppmärksammade fasadapparat Longus. Wallenstam och Andersson & Hultmark investerar i energibesparing och ökad kapacitet i ett befintligt system på Magasinsgatan.

Okej, rubriken är måhända något missvisande. Den levererade fasadapparaten hamnade inte på samma adress som klubben i Håkan Hellströms låt, men väl på samma gata. Och faktum kvarstår att de flesta byggnader på Magasinsgatan ventileras enligt en gammal standard som InventiAir anser borde bytas ut, eller i alla fall ses över. Fastighetsbolaget Wallenstam har tillsammans med ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark insett det och vid en hyresgästanpassning under hösten 2015 har InventiAirs fasadapparat Longus installerats i den gamla stenfastigheten på Magasinsgatan 1.

Som beställare ville Wallenstam hitta en långsiktig och energibesparande lösning som inte tummade på den upplevda luftkvaliteten för hyresgästerna. Det problematiska för Jonas Sköld på Andersson & Hultmark var att hitta ett energisnålare alternativ till de konventionella fasadapparaterna som kräver uppemot 300 Pa i tryckfall. För att uppnå så höga värden var aggregaten tvungna att leverera uppemot 750 Pa i drivtryck, vilket ur energisynpunkt är på tok för mycket. Andersson & Hultmark vände sig därför till InventiAir med en fråga om vi kunde komma med en alternativ lösning på problemet.

Läs merLongus förbättrar inomhusklimatet samtidigt som driftkostnaderna sänks

Efter diskussioner med den ansvarige konsulten Jonas Sköld, föreslog Dag Wallin på InventiAir fasadsystemet Longus. ”Fördelarna med Longus är många och i det här projektet kunde drivtrycket sänkas radikalt, samtidigt som fastigheten fick ett förbättrat och mer energieffektivt inomhusklimat”, konstaterar Dag.

Läs merInventiAir samarbetar med IKEA

Valet av lösning föll även Jonas Sköld i smaken och han berättar följande om projektet. ”Det som gjorde att vi valde att behålla en lösning med fasadapparater var att vi därigenom kunde begränsa ombyggnationen och förkorta byggtiden. Det var möjligt eftersom befintliga matningar kunde användas tillsammans med InventiAirs produkter. Med fasadsystemet Longus kunde vi även öka kapaciteten för både värme och kyla, trots kraftigt sänkt drivtryck i kanalerna.”

Läs merSe hur mycket fastighetsägare sparar med InventiAirs teknik och lösningar

Longus unika luftdistribution och dess effekter för hyresgästerna var något som också verkligen tilltalade Jonas Sköld. Han var även nöjd med InventiAirs djupa engagemang och förmåga att projektanpassa lösningen utifrån fastighetens särskilda behov. Jonas på Andersson & Hultmark avslutar: ”En bidragande orsak till att vi valde Longus till detta projekt var InventiAirs förmåga att snabbt ta fram en projektanpassad apparat, där apparaten skulle placeras innanför en bröstning på 400 mm inklusive inklädnad”.

  • Ökad kapacitet på befintligt system
  • Energibesparingar
  • Befintliga anslutningar användes

Wallenstam – Magasinsgatan 1

Projekt: Magasinsgatan 1
Antal enheter: 30st

Produkter: Longus (projektanpassad)
Fastighetsägare: Wallenstam
Installerat år: 2015
Lokaltyp: Kontor