10 juni, 2022

Demokrati är viktigt!

I skolan lär våra barn, de utbyter idéer och skolas in i en demokratisk, vidsynt grundsyn. Barnen är alltså framtidens demokratiska bas. Men hur ska de kunna ta till sig kunskap och prestera fullt ut när luften i klassrummet alltför ofta är alltför dålig?

– Rätten till frisk luft är i sig själv en demokratifråga. Alla människor borde ha tillgång till bra luft inomhus, säger InventiAirs Martin Sellö och fortsätter:

– Vi vet vilka problem dålig ventilation skapar, särskilt i skolor där den ofta är eftersatt. Det är dags att göra något åt problemen. Tekniken och produkterna för att alla ska kunna få en bra inomhusmiljö finns.

Inomhusluften i skolan är otroligt viktig på flera sätt. Väldigt många tillbringar en stor del av sin tid här – i en omgivning där det ska göras stor nytta av många samtidigt. Det borde vara en självklarhet att förse det uppväxande släktet med förutsättningar för att prestera fullt ut. Är luftomsättningen för låg går det ut över både koncentrationsförmågan och hälsan. En nödvändig grund för inlärning och reflektion är med andra ord en väl fungerande ventilation.

För att belysa vikten av frisk luft i skolans lokaler har InventiAir valt att delta med en text i DN:s skolspecial som ges ut i samband med Almedalsveckan som hålls den 3:e till 7:e juli.

Almedalsveckan i Visby är ett årligt evenemang som bildar världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Under Almedalsveckan får olika röster och olika perspektiv höras och den är öppen för alla som vill vara med i det demokratiska samtalet.

Skolan ska, enligt oss – och Läroplan för grundskolan 22 – vara just en sådan mötesplats för att ge en demokratisk värdegrund. ”Att arbeta med värdegrunden är inte isolerat från det övriga vardagliga skolarbetet, det är en ständig process som pågår i alla sammanhang under hela skoltiden: i undervisningen, på rasterna, på språng mellan lektionerna” (Skolverket: Med demokrati som uppdrag)

Därför vill vi att alla som har skolan som sin arbetsplats har så bra luft som möjligt att andas in under sin arbetsdag.

Kika gärna på vad vi har skrivit tidigare om ventilation av skolor för att djupare förstå på vilket sätt InventiAir kan göra skillnad.

 

Program för årets Almedalsvecka