30 september, 2021

Du hittar oss snart på Energieffektiva hus i Göteborg!

Vi vill gärna se oss som föregångare och initiativtagare när det gäller innovativ och energibesparande ventilationsteknologi. InventiAir har ett brett produktutbud som vi kan specialanpassa i samarbete med kunden.

Att sätta människans välbefinnande inomhus, miljön och fastighetsägarnas energikostnader i fokus är självklart för oss. Därför deltar InventiAir på mässan Energieffektiva hus som hålls den 12:e och 13:e oktober i Göteborgs konserthus av Skånsk Byggtjänst.

InventiAirs ventilationsteknik sparar mellan 25 och 30 procent – eller omräknat i reduktion av fläktens energiförbrukning – 50 till 65 procent, jämfört med konventionell omblandande ventilationsteknik. Dessutom hamnar den friska luften precis där den behövs: nära människorna som vistas i lokalerna där vår teknik och våra produkter är installerade. Att använda den viktiga råvaran ren luft effektivt är att tänka hållbart.

Läs mer om oss

Vår mässpresentation ”Lägre energiförbrukning med innovativ ventilationsteknik”

Välkommen till Göteborg för att möta oss!  Vi finns på plats för att svara på dina frågor, ge dig inspiration och lösa dina ventilationsbehov.

 

Energieffektiva hus
Mässan riktar sig till arkitekter, bygg-, VVS- och energikonsulter, projektingenjörer, fastighetsägare, förvaltare samt större entreprenörer och installatörer som vill skaffa sig kunskap om produkter, nya tekniker och konceptlösningar för ett energieffektivt och hållbart byggande.