7 februari, 2024

Hur du sparar energi med vår teknik!

Gröntänkare eller ekonom?

Använd luften rätt! När luften används rätt behövs en mindre mängd tilluft för att uppleva fantastisk ventilation och möta lokalens behov. 

Att spara energi är att inte slösa med energi. Om den rena luften på vägen till brukarna inte späds ut och den använda, smutsiga luften får försvinna innan den blandas in i den rena luften – då har man ett energibesparande system.

Med InventiAir:s teknik uppstår följande möjligheter:

  • Luftflöden som styrs på temperatur- och koldioxidvärden sänks automatiskt då luften används rätt i rummet!
  • En reducering av luftflödet med exempelvis 20%, minskar fläktens energiförbrukning med 49%!
  • Upp till 30% lägre behov av kyla/värme!

 

Läs mer här om hur du kan spara energi med InventiAir!