11 juni, 2017

InventiAir ger dig 21% renare luft

Nu är det bevisat! Tilluftsdonet Tubus för bort 21 % mer föroreningar och kontaminationer än traditionellt omblandande ventilation. Det är Högskolan i Gävle som har genomfört en omfattande studie av miljön kring våra arbetsplatser.

För oss på InventiAir är det en självklarhet att föroreningar och kontaminationer inte ska få hjälp av ventilationen att spridas runt i olika typer av lokaler. Det gäller samtliga typer av lokaler, såsom kontor, skolor, sjukhus, bostäder etc oavsett krav på renhet. Konventionell ventilation har som strategi att “omblanda” den nya luften med den gamla, så att en form av “utspädningseffekt” av kontamineringar och föroreningar sker. Det är knappist inte optimalt ur energisynpunkt och det är definitivt inte optimalt ur ett hälsoperspektiv.

Vid 50 watt per kvadratmeter i värmelast (46 l/s per arbetsplats) är tilluftsdonet Tubus från InventiAir 21% effektivare att transportera bort kontaminationer, jämfört mot ett konventionellt omblandande takdon. Med en mera normal värmelast för kontor om 25 w per kvadratmeter (23 l/s) är InventiAir 234% effektivare!!! CRE-värdet (3,52) påvisar 3,52 gånger mer kontaminationer i frånluften jämfört mot arbetsplatserna. CRE-värdet på (1,05) för omblandande ventilation innebär alltså att graden av föroreningar är lika vid arbetsplatserna såsom vid frånluften.

Mer intressant information av resultaten hittar du på länken nedan.

Läs mer!