5 juli, 2022

Barnen – framtidens demokratiska bas

I samband med demokratieventet Almedalsveckan på Gotland publicerar Dagens Nyheter en skolspecial. Läs mer om vikten av att ventilera skolor effektivt här.

Skolan är en plats för lärande, kunskapsutbyte och fostran. För att elever och lärare ska kunna koncentrera sig, prestera fullt ut och må bra behöver inomhusluften innehålla tillräckligt med syre och så lite föroreningar som möjligt.

“Att ventilera skolor är en utmaning. Här samlas många personer per ytenhet och det ställer extra höga krav på hur luften ska till- föras för att få rätt funktion” säger Petter Lundgren,

PDF InventiAir DN skolspecial